Допомога, поради та роз'яснення для виборців
Проблема або запитання Порада або пояснення
Забули номер паспорту (login) У групі КН-31 номери починаються з KH0405.. (букви латинські)
У групі КН-32с номери починаються з KH0406..
Останні дві цифри - номер у списку (від 01, 02, ...)
Забули пароль Якщо маєте варіанти, то переберіть їх через "Вхід для виборців"
у режимі "Перевірка або заміна системного паролю" або нажміть сюди
Пароль реєстратор може відновити лише до початку періоду введення ключів!
Як обирати ключ для голосування? За ключ оберіть незабутню дату. Наприклад: 15.03.1950 (день народження бабусі)
Щоб заплутати зловмисника можна дописати одну або декілька букв у кінці.
Для чого крім паролю потрібен ключ? Ключ дозволяє усунути протизаконний вплив на виборців, бо система відповідає
"Ваш голос прийнято" у разі вірних лише двох перших символів ключа, а голос
зараховується тільки у випадку вірного ключа, який крім виборця ніхто не знає.
Виборець може змінювати ключ безліч разів протягом періоду введення ключів.
Як впевнитись у чесній роботі системи? Система відкрита для контролю таким чином, щоб кожен бажаючий міг перівірити
усі програмні та апаратні засоби, які можуть бути причиною недовіри до вірності
підрахунку і збереження у таємниці голосів кожного виборця. Все це описано тут .